Tuha’a fenua nahonaho nō te patura’a

Te mau tauturu a te OPH

Tuha’a fenua fa’aineinehia nō te patura’a

alt

Tuha’a fenua i reira e nehenehe e patu

Teie tauturu, o te hōro’ara’a nā te ta’ata fāna’o i te hō’ē tuha’a fenua, i reira e nehenehe e patu ai i te hō’ē nohora’a i roto i te ārea taime e 5 matahiti.

Teie mau tuha’a fenua i fa’aineinehia, nō te patura’a ïa i te mau Fare OPH ana’e.

Nō te mau ha’amāramaramara’a hau atu

A niuniu mai i te 40 46 36 36 ‘e aore rā a fa’a’ohipa i tā mātou ‘api parau hono

                  Fa’aotira’a mana n°99-127 APF nō te 02 nō tītema 1999 nō te nohora’a tōtiare i Pōrīnetia farāni