Fa’anahora’a rave ‘ohipa

TE TŌMITE ARATA’I

E arata’i te tōmite fa’atere i te mau ‘ohipa a te Pū, e fa’atupu o ia i te tā’ato’ara’a o te mau fa’aotira’a i ha’amanahia ‘e te Tōmite Fa’atere, e ‘āparau, e fa’atupu te mana’o ‘e, e feruri i te mau fa’atara’a ha’amanuia i te fa’ahotura’a ‘e i te mau parau o te faufa’a rahi a te Pū.

M. Moana BLANCHARD

Fa’atere Rahi

 

M. Toriki ATENI

Mono Fa’atere Rahi ‘e

Fa’atere nō te mau Faufa’a ‘e te Fa’atupura’a ‘ohipa ‘āpī (DRI)

 

Mme Magali ABRIEL

Fa’atere nō te Faufa’a (DFI)

 

M. Bruno MARTY

Fa’atere nō te Ha’amaura’a ‘Ōpuara’a (DMO)

 

Mme Sandra EBB-TREBOUTA

Fa’atere nō te Ti’a’aura’a i te Faufa’a tumu (DGP)

 

Mme Christiane TENIARO-BOOSIE

Fa’atere nō te Nohora’a ‘Āmui ‘e te Fātata nūna’a (DHGP)

 

M. Charles NORDHOFF

Fa’atere nō te tapiho’o e no te reni (DIRCOR)

 

M. Emmanuel SALGUERO

Rave ‘ohipa Nūmera faufa’a (AC)

 

                                   

Fa’aotira’a mana nō te n°66/2022/CA/OPH nō te 22 nō mati 2022

 

 

TE TŌMITE FA’ATERE

E fa’aoti tā na mau mero i te poritita rahi a te pū, te tāpurara’a ‘e te roa’ara’a faufa’a a te mau ‘ohipa ‘e te reira ‘ia au i te ‘irava n°167 CM nō te 27 nō tēnuare 2000 nō te fa’anahora’a ‘e te terera’a a te Pū. E ara te Peretiteni o te Tōmite fa’atere i te hi’opo’ara’a rahi o te mau ‘ohipa a te Pū ‘e ara ato’a i te fa’aturara’a i te mau fa’aotira’a a te Tōmite Fa’atere. O o ia te raupe’a.

MERO MANA MĀ’ITI

M. Jean-Christophe BOUISSOU 

Mono Peretiteni ‘e Fa’aterehau nō te nohora’a, Peretiteni

 

Mme Virginie BRUANT

Fa’aterehau ha’apa’o i te mau auturuturura’a, Mono peretiteni

 

M. Edouard FRITCH

Peretiteni nō te Fa’aterera’ahau Fenua, ha’apa’o i te fari’ira’a ratere, te eito o te mau fenua ‘e te mau ohipa to te ara ‘e aore rā tō na ti’a

 

M. Eric REQUET

Pāpa’i parau rahi a te Pū Tōmitera teitei a te Repupirita i Pōrīnetia farāni aore rā to na ti’a M. Xavier DELORME

 

M. Daniel CASABIANCA

Fa’atere nō te Fa’aterera’a nō te Faufa’a a te Hau i Pōrīnetia farāni aore rā to na ti’a M. Willy WILCZEK

 

Mero nō te Āpo’ora’a rahi nō Pōrīnetia farāni :

 

Mme Béatrice LUCAS

Peretiteni nō te Tōmite nō te Nohora’a i te ‘Āpo’ora’a rahi ‘e aore rā tō na ti’a no te Tomite

 

Mme Juliette MATEHAU NUUPURE

Mero nō te ‘Āpo’ora’a rahi ‘e aore rā to na mono

 

Ti’a nō te mau fa’anahora’a aupupu, aupupu ‘e aore rā ‘āmuitahira’a o te mau rave ‘ohipa :

 

M. Jean Paul LEHARTEL

Ti’a a te Aupupu CSTP/FO

 

M. Yves LAUGROST

Ti’a a te Aupupu A TI’A I MUA

 

Ti’a nō te mau fa’anahora’a tōro’a ‘e aupupu fatu taiete :

 

M. Jules CHANGUES

Ti’a nō te ‘Āmuitahira’a Rahi o te Tapiho’o

 

M. Frédéric DAFNIET

Ti’a a te CPME

 

                                   

Fa’aotira’a mana nō te n°66/2022/CA/OPH nō te 22 nō mati 2022

MERO MANA HŌMANA’O

Moana BLANCHARD

Fa’atere rahi nō te OPH

 

Emmanuel SALGUERO

Rave ‘ohipa Nūmera faufa’a no te OPH

 

Jean-Pierre TEFAAFANA

Ti’a a te mau rave ‘ohipa a te OPH

 

Oraihoomana TEURURAI

Fa’atere nō te piha ‘ohipa nō te nohora’a ‘e nō te ‘oire

 

Céline GILQUIN

Fa’atere i Pōrīnetia nō te Pū Farāni nō te Fa’ahotura’a ‘e aore rā tō na ti’a, Matahi’opo’a

 

Valérie HONG KIOU

Fa’atere nō te Fa’aterera’a nō te mau Auturura’a, te ‘Utuāfare ‘e te mau ‘Aifāitora’a ‘e aore rā tō na ti’a

 

PŪ NŪMERARA’A FAUFA’A

                              

 

Fa'aotira'a mana nō te n°66/2022/CA/OPH nō te 22 nō mati 2022

 

Hōmanara’a tu’ura’arima

Teie te mau fa’aotira’a a te Fa’atere rahi nō te hōmanara’a tu’ura’arima nā :

 • Toriki ATENI Tāne, Fa’atere nō te ‘iterave o te mau ‘ohipa ‘e te fa’atupura’a ‘ohipa ‘āpī - Mono Fa’atere Rahi (fa’aotira’a n°2020103081215 nō te 8 nō māti 2021 piahia i te 16/03/2021)
 • Magali ABRIEL Vahine, Fa’atere nō te faufa’a (fa’aotira’a n°202110180959 nō te 22 nō ‘atopa 2021)
 • Christiane BOOSIE-TENIARO Vahine, Fa’atere nō te Nohora’a ‘Āmui ‘e te Fātata nūna’a (fa’aotira’a n°202109210730 nō te 21 nō tetepa 2021)
 • Sandra EBB-TREBOUTA Vahine, Fa’atere nō te Ti’a’aura’a i te Faufa’a tumu (fa’aotira’a n°202101271415 nō te 27 nō tēnuare 2021)
 • Bruno MARTY Tāne, Fa’atere nō te Ha’amaura’a ‘Ōpuara’a (fa’aotira’a n°202012111407 nō te 14 nō tītema 2020)
 • Charles NORDHOFF Tāne, Fa’atere nō te mau Tauturu (fa’aotira’a n°201810050910 nō te 05 nō ‘atopa 2018)
 • Poerava HOATA Vahine, Ti’a’au nō te Pū nō Taravao (fa’aotira’a n°201810051000 nō te 05 nō ‘atopa 2018)
 • Eric TETUIRA Tāne, Ra’atira nūmera faufa’a DFI (fa’aotira’a n°202012300951 nō te 30 nō tītema 2020)
 • Raymond TENIARO Tāne, Ra’atira nō te piha tōro’a nō te mau rāve’a rahi DMAI (fa’aotira’a n°202010201310 nō te 20 nō ‘atopa 2020)
 • Vehi BORDES Tāne, Mono Fa’atere nō te Ha’amau ‘Ōpuara’a ha’apa’o i te piha tōro’a nō te fa’anahora’a ‘e te patura’a ‘ei ha’amau ‘ōpuara’a hōmanahia DMO (fa’aotira’a n°202006050731 nō te 05 nō tiunu 2020)
 • Valérie LAFOND Vahine, ra’atira nō te piha tōro’a ture DG (fa’aotira’a n°201908200739 nō te 21 nō ‘atete 2019)
 • Cathy DANLOUE Vahine, ti’a ture DG (fa’aotira’a n°201908200740 nō te 21 nō ‘atete 2019)
 • Honoura FROGIER Tāne, ra’atira nō te piha ‘ohipa nō te fa’anahora’a DMO (fa’aotira’a n°202006050732 nō te 05 nō tiunu 2020), tāmau
 • Magali ABRIEL Vahine, fa’atere nō te faufa’a, Christiane BOOSIE-TENIARO Vahine, Fa’atere nō te Nohora’a ‘Āmui ‘e te Fātata nūna’a, Sandra EBB-TREBOUTA Vahine, Fa’atere nō te ti’a’aura’a i te faufa’a tumu, Bruno MARTY Tāne, Fa’atere nō te Ha’amaura’a ‘Ōpuara’a ‘e o Charles NORDHOFF Tāne, Fa’atere nō te tauturu nō te Tāpura tāmau i te ‘Ohipa i te roara’a o te ma’i parare CORONAVIRUS COVID-19 (fa’aotira’a n°202003231435 nō te 23 nō māti 2020), tāmau
 • Laeticia TOROMONA Vahine, ha’apa’o ‘ohipa RH (fa’aotira’a n°2022030108053 nō te 1 nō māti 2022), tau poto
 • Sandra EBB-TREBOUTA Vahine, Fa’atere nō te Ti’a’aura’a i te Faufa’a Tumu (fa’aotira’a n°202202250730 nō te 25 nō fepuare 2022)