Te mau ‘ohipa nā te natirara a te OPH

 
A HI’O E NEHENEHE ANEI TĀ ‘OE E RAVE I TE HŌ’Ē ANIRA’A

I teie nei, e noa’a ia ‘oe e hi’o i ni’a i te natirara e nehenehe anei tā ‘oe e ani i te hō’ē tauturu nohora’a a te OPH, ‘ia au i tō ‘oe ti’ara’a, te rahira’a mero i roto i te ‘utuāfare ‘e, tā ‘oe moni ‘āva’e.

 

Nō te reira, aita i te mea ‘ōhie a’e !

 

1. A haere atu i roto i te ārea FA’AHI’ORA’A

2. a mā’iti i te huru tauturu tā ‘oe e hina’aro,

3. ‘e a fa’a’ī i te ‘api parau ‘e te mau ha’amāramaramara’a tītauhia.

 

TĀ ‘OE ANIRA’A I NI’A I TE NATIRARA NĀ ROTO E 3 TUHA’A :

A FA’A’Ī ‘E A VAIIHO ATU I TĀ ‘OE PU’E PARAU TA’ATA ANI

E 3 tuha’a nō tā ‘oe anira’a Fare OPH, Taiha’a Tauturu AAHI ‘e aore rā Nohora’a nō te Fa’aeara’a

 

1. A hi’o e fāna’o anei ‘oe nā roto i te rāve’a FA’AHI’ORA’A

2. A ha’amau i tā ‘oe VAIRA’A PARAU

3. A fa’a’ī ‘e a vaiiho atu i tā ‘oe PU’E PARAU TA’ATA ANI

 

Teie i raro nei e 3 ha’api’ira’a uira, nō te arata’i ‘ia ‘oe i roto i tā ‘oe anira’a Fare OPH, mātēriare ‘e aore rā nohora’a nō te fa’aeara’a. Mai te peu e hina’aro ‘oe, te vai rā tā mātou mau rave ‘ohipa nō te tauturu ia ‘oe.

 
NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A FARE OPH ?

NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A FARE OPH ?

A HI’O I TE HA’API’IRA’A UIRA VĪTEO
NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A TAIHA'A TAUTURU AAHI?

NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A TAIHA'A TAUTURU AAHI?

A HI’O I TE HA’API’IRA’A UIRA VĪTEO
NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A NOHORA'A NO TE FA'AEARA'A?

NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A NOHORA'A NO TE FA'AEARA'A?

A HI’O I TE HA’API’IRA’A UIRA VĪTEO
TE HŌ’Ē ‘AUFAURA’A VAIPĀRURU NŌ TĀ ‘OE MAU PARAU ‘AUFAURA’A

 

E ta’ata tārahu nohora’a OPH ‘oe ?

I teie nei, e nehenehe tā ‘oe e ‘aufau i tā ‘oe moni tārahu i ni’a i te natirara !

 

1. A tūhono* i ni’a i TĀ ‘OE ĀREA, tuha’a TA’ATA TĀRAHU NOHORA’A

2. A haere atu i ni’a i te ‘api uira PARAU ‘AUFAURA’A

3. A mā’iti i te mau parau ‘aufaura’a tā ‘oe e hina’aro e ‘aufau

4. A pata i ni’a ia ‘AUFAU

 

E fa’ahorohia ‘oe i ni’a i te paparoro a te OSB nō te hō’ē ‘aufaura’a vaipāruruhia.

 

* Tā ‘oe ta’o tomo, o tā ‘oe ïa nūmera pu’e parau. Tei ni’a o ia i tā ‘oe mau parau ‘aufaura’a o tā ‘oe tārahu nohora’a.

 

 

 

TĪTAURA’A I NI’A I TE NATIRARA

 

E ta’ata tārahu nohora’a OPH ‘oe, ‘e te vai nei te tahi fifi i roto i tō ‘oe nohora’a ?

 

A rave i tā ‘oe tītaura’a i ni’a i te natirara !

 

1. A tūhono* i ni’a i TĀ ‘OE ĀREA, tuha’a TA’ATA TĀRAHU NOHORA’A

2. A haere atu i ni’a i te ‘api uira TĪTAURA’A

3. A fa’a’ī ‘e a hāpono atu i te ‘API PARAU

 

E niuniu atu tā mātou mau rave ‘ohipa ia ‘oe nō te fa’anaho i te ‘ohipa e ravehia.

 

* Tā ‘oe ta’o tomo, o tā ‘oe ïa nūmera pu’e parau. Tei ni’a o ia i tā ‘oe mau parau ‘aufaura’a o tā ‘oe tārahu nohora’a.

 

A HI’OPO’A I TĀ ‘OE VAIRA’A PARAU TAIETE HO’O TAO’A

 

E taiete rave ‘ohipa ‘oe nā te OPH ?

 

I teie nei, e nehenehe ‘oe e hi’opo’a i te ti’ara’a o tā ‘oe mau parau ‘aufaura’a.

 

1. Nō tā ‘oe tūhonora’a mātāmua, e anihia tā ‘oe nūmera Tiers :

- a ani i teie nūmera Tiers ‘e te ‘api parau honora’a teie e vai nei i raro atu, mā te ha’apāpū nō  « tā ‘oe vaira’a parau tiers/taiete rave ‘ohipa »,

- ‘e aore rā a niuniu i tā mātou mau piha ‘ohipa ha’apa’o faufa’a i te 40.46.36.36. E hōro’ahia atu taua nūmera rā.

 

2. A tūhono i roto i TĀ ‘OE ĀREA, tuha’a TAIETE RAVE ‘OHIPA