Tā matou mau mana fa’aoti

TE TŌMITE ARATA’I

E arata’i te tōmite fa’atere i te mau ‘ohipa a te Pū, e fa’atupu o ia i te tā’ato’ara’a o te mau fa’aotira’a i ha’amanahia ‘e te Tōmite Fa’atere, e ‘āparau, e fa’atupu te mana’o ‘e, e feruri i te mau fa’atara’a ha’amanuia i te fa’ahotura’a ‘e i te mau parau o te faufa’a rahi a te Pū.

M. Moana BLANCHARD

Fa’atere Rahi

 

M. Toriki ATENI

Mono Fa’atere Rahi ‘e

Fa’atere nō te mau Faufa’a ‘e te Fa’atupura’a ‘ohipa ‘āpī

 

Mme Magali ABRIEL

Fa’atere nō te Faufa’a

 

M. Bruno MARTY

Fa’atere nō te Ha’amaura’a ‘Ōpuara’a

 

Mme Sandra EBB-TREBOUTA

Fa’atere nō te Ti’a’aura’a i te Faufa’a tumu

 

Mme Christiane TENIARO-BOOSIE

Fa’atere nō te Nohora’a ‘Āmui ‘e te Fātata nūna’a

 

M. Charles NORDHOFF

Fa’atere nō te tapiho’o e no te reni 

 

M. Emmanuel SALGUERO

Rave ‘ohipa Nūmera faufa’a

 

                                   

Fa’aotira’a mana nō te n°66/2022/CA/OPH nō te 22 nō mati 2022

 

 

TE TŌMITE FA’ATERE

E fa’aoti tā na mau mero i te poritita rahi a te pū, te tāpurara’a ‘e te roa’ara’a faufa’a a te mau ‘ohipa ‘e te reira ‘ia au i te ‘irava n°167 CM nō te 27 nō tēnuare 2000 nō te fa’anahora’a ‘e te terera’a a te Pū. E ara te Peretiteni o te Tōmite fa’atere i te hi’opo’ara’a rahi o te mau ‘ohipa a te Pū ‘e ara ato’a i te fa’aturara’a i te mau fa’aotira’a a te Tōmite Fa’atere. O o ia te raupe’a.

MERO MANA MĀ’ITI

M. Jean-Christophe BOUISSOU 
Mono Peretiteni ‘e Fa’aterehau nō te nohora’a, Peretiteni

 

Mme Virginie BRUANT
Fa’aterehau ha’apa’o i te mau auturuturura’a, Mono peretiteni

 

M. Edouard FRITCH
Peretiteni nō te Fa’aterera’ahau Fenua, ha’apa’o i te fari’ira’a ratere, te eito o te mau fenua ‘e te mau ohipa to te ara ‘e aore rā tō na ti’a

 

M. Eric REQUET
Pāpa’i parau rahi a te Pū Tōmitera teitei a te Repupirita i Pōrīnetia farāni aore rā to na ti’a M. Xavier DELORME

 

M. Daniel CASABIANCA
Fa’atere nō te Fa’aterera’a nō te Faufa’a a te Hau i Pōrīnetia farāni aore rā to na ti’a M. Willy WILCZEK

 

Mero nō te Āpo’ora’a rahi nō Pōrīnetia farāni :

 

Mme Béatrice LUCAS
Peretiteni nō te Tōmite nō te Nohora’a i te ‘Āpo’ora’a rahi ‘e aore rā tō na ti’a no te Tomite

 

Mme Juliette MATEHAU NUUPURE
Mero nō te ‘Āpo’ora’a rahi ‘e aore rā to na mono

 

Ti’a nō te mau fa’anahora’a aupupu, aupupu ‘e aore rā ‘āmuitahira’a o te mau rave ‘ohipa :

 

M. Jean Paul LEHARTEL
Ti’a a te Aupupu CSTP/FO

 

M. Yves LAUGROST
Ti’a a te Aupupu A TI’A I MUA

 

Ti’a nō te mau fa’anahora’a tōro’a ‘e aupupu fatu taiete :

 

M. Jules CHANGUES
Ti’a nō te ‘Āmuitahira’a Rahi o te Tapiho’o

 

M. Frédéric DAFNIET
Ti’a a te CPME

 

                                   

Fa’aotira’a mana nō te n°66/2022/CA/OPH nō te 22 nō mati 2022

MERO MANA HŌMANA’O

Moana BLANCHARD
Fa’atere rahi nō te OPH

 

Emmanuel SALGUERO
Rave ‘ohipa Nūmera faufa’a no te OPH

 

Jean-Pierre TEFAAFANA
Ti’a a te mau rave ‘ohipa a te OPH

 

Oraihoomana TEURURAI

Fa’atere nō te piha ‘ohipa nō te nohora’a ‘e nō te ‘oire

 

Céline GILQUIN

Fa’atere i Pōrīnetia nō te Pū Farāni nō te Fa’ahotura’a ‘e aore rā tō na ti’a, Matahi’opo’a

 

Valérie HONG KIOU

Fa’atere nō te Fa’aterera’a nō te mau Auturura’a, te ‘Utuāfare ‘e te mau ‘Aifāitora’a ‘e aore rā tō na ti’a

 

PŪ NŪMERARA’A FAUFA’A

                               

Fa'aotira'a mana nō te n°66/2022/CA/OPH nō te 22 nō mati 2022

 

 

Hōmanara’a tu’ura’arima

Teie te mau fa’aotira’a a te Fa’atere rahi nō te hōmanara’a tu’ura’arima nā :